Dofinansowanie projektu

dofinansowano ze środków budżetu państwa