Wsparcie psychologiczne

Opieka nad osobą niesamodzielną jest wymagająca. Jako opiekun jesteś źródłem wsparcia dla bliskiej osoby, często sprawując całodobową opiekę. Jednak łatwo zapomnieć, że efektywna opieka nad bliską osobą zależy w dużej mierze od Twojego samopoczucia. Dlatego konieczne jest zadbanie o siebie i swoje zdrowie – nie tylko fizyczne, ale też psychiczne. 

Sięgnięcie po pomoc specjalisty w zakresie zdrowia psychicznego czy udział
w grupie wsparcia, a tym samym rozmowa o trudnościach związanych z opieką nad osobą starszą lub chorą przewlekle, pozwala poradzić sobie ze stresem, frustracją, lękiem czy nerwowością. Tym samym zapewnisz sobie lepsze samopoczucie, co przełoży się na jakość sprawowanej przez Ciebie opieki oraz komfort Twój i bliskiej osoby.

Odczuwanie negatywnych emocji jest naturalne, a próba ich tłumienia nie przyniesie pozytywnych skutków. Nieustanna opieka nad osoba starszą lub chorą,
z którą kontakt jest niekiedy utrudniony, stanowi źródło dużego obciążenie ze względu na związany z tym stres, zmęczenie, poczucie bezradności czy brak wsparcia ze strony otoczenia. 

Zespół stresu opiekuna, ang. CSS – Caregiver Stress Syndrome, to stan wyczerpania na poziomie zarówno fizycznym, jaki psychicznym oraz emocjonalnym, związany ze sprawowaniem długotrwałej opieki nad osobą niesamodzielną. Skorzystanie z wsparcia psychologicznego może być jednym ze środków zapobiegających CSS. Takie wsparcie nie musi wcale wiązać się
z opuszczaniem domu. W Polsce funkcjonują telefony wsparcia, a także grupy
i konsultacje internetowe, co w znacznym stopniu zwiększa dostępność tego rodzaju pomocy. Pamiętaj jednak, aby sprawdzać wiarygodność grup wsparcia działających w Internecie – decyduj się na te, które prowadzą specjaliści.

Pamiętaj też o tym, że jako opiekun musisz mieć czas dla siebie. Na prysznic, posiłek, odpoczynek czy wizytę u lekarza. Jeśli nie masz osoby, która mogłaby Cię zastąpić w sprawowaniu opieki nad bliską osobą na kilka godzin w ciągu dnia czy
w tygodniu, na terenie Krakowa i całej Polski działają ośrodki oferujące pomoc odciążeniową dla opiekunów osób niesamodzielnych. Działają w nich osoby wyspecjalizowane do wspierania osób chorych i starszych w codziennym funkcjonowaniu. Są to przeszkoleni pracownicy lub wolontariusze. Skorzystanie
z ich pomocy może okazać się koniecznością i nie jest powodem do poczucia winy.

Poniżej znajduje się lista pomocnych stron internetowych oraz telefonów.

Opieka odciążeniowa:

Krakowskie Centrum Informacji i Wsparcia dla Opiekunów Osób Niesamodzielnych
https://wsparciekrakow.pl/

Stowarzyszenie “Mudita”
https://stowarzyszeniemudita.pl/projekty/wsparcie-wytchnieniowe/wolontariat-wytchnieniowy/

Europejska Fundacja Opieki
https://opiekunowie.pl/

Fundacja „Jesteśmy z Tobą”
https://jestesmyztoba.com.pl/

Telefony i grupy wsparcia dla opiekunów:

Kryzysowy Telefon Zaufania: 116 123 – ogólnopolska Poradnia Telefoniczna dla osób przeżywających kryzys emocjonalny

Stowarzyszenie “Mudita”:

– Grupa wsparcia on-line: https://stowarzyszeniemudita.pl/projekty/wsparcie-psychologiczne/grupy-wsparcia/

– Telefon wsparcia psychologicznego: + 48 123 786 798
https://stowarzyszeniemudita.pl/telefon-wsparcia/

Punkt Informacji i Wsparcia nieformalnych opiekunów osób starszych
Stowarzyszenie Syntonia
Tel. 792 810 820, 792 810 180
Poradnia e-mail: [email protected]
Kontakt ze specjalistą poprzez czat: https://wsparcieopiekunow.waw.pl/